Avklaring og test
Vurdering av prosess og verdimulighet

Katapulten er en inngangsport til avklaring og test på Jæren

Innledende samtaler med prosjektleder avdekker bedriftenes behov. Basert på dette settes det opp enten avklaring- eller testprosjekter, levert av det beste av jærsk spisskompetanse.

I tillegg til avklaring og test, har vi mulighet for å bistå i mer kommersielle aktiviteter som kan støtte opp under prosjekter:
- Kapitalstrategi for utviklingsprosjekt
- Kommersiell strategi for utviklingsprosjekt
- Søknadsbistand

Avklaring

Vi setter sammen et panel av bransjeeksperter som i et fire timers møte svarer på bedriftens spørsmål, utfordrer idéen/konseptet og kommer med anbefalinger til veien videre. Panelet settes sammen basert på behovene som er avdekket i innledende samtale

 • Ekspertpanel:
 • 3-4 personer
 • 4 timer
 • Pris ca. 50.000 kr, men med mulighet for hjelp til å finne støtteordning
 • Avklaringsprosjekter kan både ha teknisk, faglig og kommersielt fokus

Test

Vi kobler deg med riktig minifabrikk, som igjen hjelper deg å finne ut hvilke(n) test(er) som vil være verdifulle å gjennomføre. Du mottar tilbud på gjennomføring av test fra det selskapet vi tror kan hjelpe deg best.

 • Testprosjekter prises fra gang til gang, som oftest mellom 50.000 og 300.000kr
 • Eksempler på testprosjekter er:
 • Materialvalg
 • Prototyping
 • Test before invest
 • Les mer om ulike tester på minifabrikksidene
Gjør veien fra idé til marked kortere
Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Manufacturing Technology Jæren har spisskompetanse på produksjonsteknologi og har samlet kompetansen i 7 minifabrikker.
Ta kontakt