Minifabrikker
En minifabrikk er en tematisk samling av kompetanse og utstyr.
Herdig, smiing, produksjon av verktøy, materialvalg, kostnadsestimering og tverrfaglig kompetanse i forbindelse med produksjon av prototyper
Planlegging og produksjon av prototyper og produksjonsprosesser hvor avansert maskinering og sveising inngår.
Sammenkobling av produksjonslinjer og lager, herunder smartfabrikk, intralogistikk og utvikling av nye løsninger/prototyper
Praktisk tilnærming og hjelp til hvordan forholde seg til ESG for industribedrifter for å tiltrekke seg kapital, samt fremstå som attraktiv i anbudsprosesser
Robotikk, automasjon, fjernstyring og kontroll
Fysiske lokasjoner som er tilrettelagt for testing, både etablerte og nye testarenaer.
Kompetanseheving i praksis.
Gjør veien fra idé til marked kortere
Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Manufacturing Technology Jæren har spisskompetanse på produksjonsteknologi og har samlet kompetansen i 7 minifabrikker.
Ta kontakt