Bærekraftig produksjon
I minifabrikken Bærekraftig produksjon har vi samlet bidragsytere som kan bistå med inkludering av ESG-perspektiver i planlegging av prosjekter og produkter.

Konkrete tjenester som tilbys i minifabrikken:
  • Bærekraftstrategi: Hvordan sette bærekraftsmål og måloppnåelse,  samt hvordan bruke det i salgsammenheng
  • Workshop for overordnet veikart for omstilling
  • Kommersiell strategi
  • Stresstesting av forretningsmodell
Minifabrikkene:
Gjør veien fra idé til marked kortere.
Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Manufacturing Technology Jæren har spisskompetanse på produksjonsteknologi og har samlet kompetansen i 7 minifabrikker.
Ta kontakt