Testlab
I Sør-Rogaland har vi flere etablerte testarenaer/-fasiliteter. Gjennom minifabrikken Testlab gjør vi det enklere å få oversikt over disse, og å velge riktig sted å teste. Vi kobler deg med eier av aktuell aktør, eller ser om vi kan finne en ny arena for ditt prosjekt.

Eksempel på områder som det finnes testlaber for:
 • Envirex  (elektronikk)    
  X-rig (testbrønn)    
  Meisle (3D print)    
  Depro (strekktesting, systemtest og elektrodetest)    
  Robot Norge (test av roboter)    
  Kverneland (materialtester)    
  VIA cluster (tunnel for både utstyr og arbeid tiltenkt tunneler)    
  Rogaland havbrukspark (havbruksrelaterte tester)
  IKM (subsea-relaterte tester)  
  Nibio (tester relatert til vekst, både  ute og i veksthus)    
  Aarbakke Innovation (trykkammer brønn, elektronikk/test/verifisering)    
  Aqua Robotics (data/kontroll/styring)    
  Nordic Edge (testarenaer i  smartbyomgivelser)  
  TAU Autonome Center (subsea og luft tester)
  Norwegian Smart Care Lab (testsenter og Living Lab for velferdsteknologi)
  Lapwing (test av nedihullsutstyr)
Minifabrikkene:
Gjør veien fra idé til marked kortere.
Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Manufacturing Technology Jæren har spisskompetanse på produksjonsteknologi og har samlet kompetansen i 7 minifabrikker.
Ta kontakt