Stål og produksjonsplanlegging
I minifabrikken Stål og produksjonsplanlegging har vi samlet jærsk stålkontroll på metallurgi med bidragsytere både innen produktutvikling, platebearbeiding og sveising.

Konkrete tjenester som tilbys i minifabrikken:
  • Rådgivning innen materialvalg
  • Test av materialer i testlab
  • Design og styrkeberegning
  • FEM analyse og beregning: Dimensjonering/prosjektering av produkter
  • Produktutvikling
  • Bygging og test av prototype
  • Kartlegging, test og/eller valg av produksjonsmetoder
  • Produksjonsoptimalisering
Gjør veien fra idé til marked kortere.
Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Manufacturing Technology Jæren har spisskompetanse på produksjonsteknologi og har samlet kompetansen i 7 minifabrikker.
Ta kontakt