Smart Produksjonsflyt
I minifabrikken Smart produksjonsflyt har vi samlet jærsk spisskompetanse på produksjonsflyt med bidragsytere både innen programvare, robotikk og produksjon.

Konkrete tjenester som tilbys i minifabrikken:
 • Generell innføring, fabrikkbesøk og kartlegging av videre aktiviteter
 • Workshop for overordnet veikart for omstilling
 • Digifabkurs (7 dager)
 • Veikart mot industri 4.0.
 • Veikart mot industri 5.0.
 • Veikart mot digitalisert Lean
 • Kompetansedeling/erfaringsutveksling
 • Testproduksjon
 • Utvikling av intelligente 3D-modeller
 • Software: kartlegging, innføring og tilpasning
 • Produkt-, material- og maskintesting
 • AR/VR showroom
 • Intralogistikk/vareflyt
 • Digital tvilling
Minifabrikkene:
Gjør veien fra idé til marked kortere.
Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Manufacturing Technology Jæren har spisskompetanse på produksjonsteknologi og har samlet kompetansen i 7 minifabrikker.
Ta kontakt