Ikon - arbeidskar
Avansert maskinering
og sveising
I minifabrikken Avansert maskinering og sveising finner du verdensledende kompetanse og utstyr.

Konkrete tjenester som tilbys i minifabrikken:
 • Smart  sveisearbeid
  Sammenstilling, bygging, sveising. Produksjonsplanlegging,  sveisemetode og utførelse av alle typer sveis, i alle materialer
 • One-stop-shop (fra ide til ferdig produkt) - Prototype produksjon:
  Utføre alt fra ideen til et ferdig  produsert produkt, inkludert data-/software løsninger
 • Avansert maskinering
  CNC-maskinering i alle størrelser og stålkvaliteter, samt pipeboring ned til 3mm
 • Kompleks sveis    
  Avansert inconell påleggsveis (cladding), avansert rørsveis, robotsveising
 • Verktøy til maskinering
  Kunnskap om spesial skjæreverktøy til produksjon
 • Produktutvikling    
  Partnerskap, konsulenttjenester, investor
Minifabrikkene:
Gjør veien fra idé til marked kortere.
Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Manufacturing Technology Jæren har spisskompetanse på produksjonsteknologi og har samlet kompetansen i 7 minifabrikker.
Ta kontakt