Robotikk og fjernstyring
I minifabrikken Robotikk og fjernstyring har vi samlet nøkkelressurser som brenner for å løfte næringer gjennom bruk av teknologi.

Konkrete tjenester som tilbys i minifabrikken:
  • Teknologi  for autonom, fjernstyrt og automatikk til havbruk
  • Software og hardware som brukes til å etablere kundespesifiserte løsninger
  • Mobile  robotløsninger for automatisering av intralogistikk/vareflyt
  • Plattform for overvåking og styring autonome kjøretøy
  • Testing av mulige automatiseringsløsninger med industriell og/eller kollaborativ robot
Minifabrikkene:
Gjør veien fra idé til marked kortere.
Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Manufacturing Technology Jæren har spisskompetanse på produksjonsteknologi og har samlet kompetansen i 7 minifabrikker.
Ta kontakt