Læringsfabrikken
Gjennom Læringsfabrikken ønsker vi å bidra til kompetanseløft og tidlig relevant erfaring for elever, lærlinger og studenter.

Konkrete tjenester som tilbys i minifabrikken:
  • Entreprenørskap som læringsmetode
  • Lærlinger som kompetanse og kapasitet i testprosjekter
  • Studenter som kompetanse og kapasitet i testprosjekter
I tillegg jobbes det med utvikling av følgende tjenester:
  • Mentorordning for oppstartsbedrifter
Minifabrikkene:
Gjør veien fra idé til marked kortere.
Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Manufacturing Technology Jæren har spisskompetanse på produksjonsteknologi og har samlet kompetansen i 7 minifabrikker.
Ta kontakt